Wherever I am, the world comes after me.
It offers me its busyness. It does not believe that I do not want it.
Now I understand 
why the old poets of China went so far
and high 
into the mountains, then crept into the pale mist.
"The Old Poets of China" by Mary Oliver

Lectures @ UP Asian Center

Sampakasaan:
Ang Araling Pilipino sa Larangang Pambansa at Pandaigdigang Pagbabago


Ika- 28 hanggang 29 ng Mayo  2013
GT Toyota Asian Cultural Center
Unibersidad ng Pilipinas Diliman


Layunin:     (a) Upang tasahin ang kabuluhan ng Araling Pilipino sa konteksto ng kasalukuyang   pagbabago sa bansa at iba’t-ibang panig ng daigdig; at
                          (b) Matukoy ang mga kaparaanan sa pagpapahusay ng larangan sa pagtuturo, pananaliksik, paglalathala, paglilingkod sa pamamagitan ng pamamahagi ng kaalaman at iba pang anyo ng pagsusumikap na pang-akademiko.

rsvp: 9203535

March 19, 2013 (Tuesday) 2:00-5:00pm
HW 206-207, GT Toyota Hall of Wisdom, Asian Center, University of the Philippines Diliman

A Forum-workshop on Effective Implementation of Republic Act No. 10353: A Collective Endeavor  March 6, 2013, Wednesday 8:30AM- 4:30PM

Benedict Anderson, renowned and distinguished scholar of Southeast Asian studies, will be a guest at a special public forum on Monday, March 11, 2013, 10 a.m. to 11:30 a.m., at the GT-Toyota Asian Center Auditorium, University of the Philippines Diliman.

February 06, 2013, 3:00PM-4:30PM
Seminar Room, GT Toyota Hall of Wisdom,
GT Toyota Asian Cultural Center, UP Diliman