Wherever I am, the world comes after me.
It offers me its busyness. It does not believe that I do not want it.
Now I understand 
why the old poets of China went so far
and high 
into the mountains, then crept into the pale mist.
"The Old Poets of China" by Mary OliverSa isang munting ngunit makasaysayang yugto ng Tri-College PhD Philippine Studies Program, (TCPPSP), ipinagtanggol ng limang mag-aaral ang kanilang mga disertasyon sa pamamagitan ng Zoom. Hudyat na rin ng pagpapasailalim ng Metro Manila sa kuwarantina, ito ang kauna-unahang pagkakataong ginamit ang platapormang ito sa kasaysayan ng programa, na nagsimula noong 2004.

Narito silang mga mag-aaral ng TCPPSP at ang pamagat ng kanilang mag disertasyong ipinagtanggol gamit ang Zoom. Isang malaking pagbati!

Guillerma Mendoza

Diskarte: Understanding Design Culture through the Chairs of the Filipino Design Exemplars

Maria-Teresa Galura

Subli (Ang Pamana): Philippine Culture and Values in the Governance of Filipino-Owned Family Corporations in the Philippines

Minard Reyes

Piso, The Image of Filipino Identity: The Concealed Value of Philippine New Generation Currency

Romeo Peña

Naratibo ng Lubi sa Ating Gunita: Ang Industriya ng Niyog sa Panitikan at Kasaysayang Pilipino, 1940–2018

Christoffer Mitch Cerda

Katwiran ng Kasaysayan: Ang Alegoryang Pangkasaysayan at ang Diskurso ng Kasaysayan, Nasyunalismo, at Bayan sa mga Nobelang Pangkasaysayan sa Wikang Tagalog, 1905–1927

Itinatag ang Tri-College PhD Philippine Studies Program (TCPPSP) noong 2004 nang magsanib ang tatlong programang pam-PhD ng Kolehiyo ng Arte at Literature (KAL), ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KSSP), at ng Sentro ng Araling  Asya (Asian Center, AC). Tingnan ang website upang malaman ang mga detalye ng programa: pangangailangan sa pag-apply, atbp. Tumatanggap ang TCPPSP ng bagong aplikanteng estudyante tuwing semestre. Ang AC ang Secretariat ng TCPPSP.

Tingnan ang kabuuang listahan ng mga tesis at disertasyon.


The Asian Center offers M.A. degrees in Asian Studies with four fields of specialization: Northeast Asia, Southeast Asia, South Asia, and West Asia. The Center also has an M.A. program in Philippine Studies that allows students to major in Philippine society and culture, Philippine foreign relations, or Philippine development studies. The Center offers a Ph.D. program in Philippine Studies in conjunction with the College of Arts and Letters and the College of Social Sciences and Philosophy. The Asian Center also publishes Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia.